Diskrimineringsombudsmannen: burkinier borde godkännas i simhallar

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att alla simhallar tillåter användning av burkinier. Ombudsmannen rekommenderar också olika privata tvättrum för att främja alla människors och människogruppers jämlikhet.  Det är viktigt att alla människor har möjlighet att på ett jämlikt sätt få besöka simhallar.      

Tillstånd att använda burkini som baddräkt varierar i olika simhallar. Det har kommit till diskrimineringsombudsmannens kännedom om fall där muslimska kvinnor som använder burkini inte fått tillträde till simhallar. Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund, Simförbundet i Finland och Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys (ungefär Simhalls- och spatekniska föreningen) har redan år 2017 rekommenderat att användningen av burkini som baddräkt och simshorts ska vara tillåtna i alla simhallar. 

Förbud att använda burkini som baddräkt kan vara diskriminering. Eftersom de personer som använder burkini är kvinnor handlar det om diskriminering både på grund av kön och religion. Det kan alltså vara frågan om multipel diskriminering som betyder att diskrimineringen inte bara baserar sig på en förbjuden diskrimineringsgrund utan många samtidigt. 

- Ur diskrimineringslagens synpunkt är det problematiskt att man inte i alla simhallar tillåter simning i burkini som en del muslimska kvinnor använder som baddräkt. Ett förbud kan innebära diskriminering på grund av religion och kön, konstaterar diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä. 

Burkiniförbuden har motiverats bland annat med säkerhetsaspekter. Ombudsmannen anser att simhallarna kan begränsa vilka burkinimodeller som godkänns till exempel så att burkinin inte får ha fladdriga delar som kan fastna i något. De möjliga begränsningarna måste ändå göras på ett sådant sätt att det begränsar likabehandlingen möjligast lite. 

Kommunala motionsanläggningar och de som anordnar simundervisning i samband med den grundläggande utbildningen måste också ta i beaktande att myndigheter och utbildningsanordnare har en plikt att främja likabehandling. 

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar också olika privata tvättrum i simhallarna för att främja alla människors och människogruppers likabehandling. Privata duschrum skulle inte endast tjäna människor från olika kulturella eller religiösa bakgrunder, utan skulle främja en mer omfattande jämlikhet mellan olika människor och människogrupper, till exempel personer som har någon funktionsnedsättning eller sjukdom, eller personer som tillhör könsminoriteter. 

Rekommendationen i sin helhet:

04.09.2019