Hoppa till innehåll

Diskriminerings­ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. 

Bekanta dig med vår verksamhet

Främjande av likabehandling

Syftet med främjande av likabehandling är att förebygga diskriminering, trygga den faktiska jämlikheten av alla människor samt att avskaffa ojämlikhet i samhället som orsakas av diskriminering. 

Övervakning av avlägsnande ur landet

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att som en extern och oberoende myndighet övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utländska medborgare som utvisas eller avvisas.