Hoppa till innehåll

Diskriminerings­ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. 

Bekanta dig med vår verksamhet

Människohandel

Människohandel är ett allvarligt brott där förövaren på olika sätt utnyttjar sitt offer, ofta för ekonomisk vinning. Det vanligaste är att offret berövas sin valfrihet och utnyttjas till exempel sexuellt eller tvingas arbeta i förhållanden som inte är lagenliga.

Övervakning av avlägsnande ur landet

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att som en extern och oberoende myndighet övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utländska medborgare som utvisas eller avvisas.