Hoppa till innehåll

Diskriminerings­ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. 

Bekanta dig med vår verksamhet

Sexuella minoriteter och likabehandling

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av sexuell läggning. Sexuella minoriteters ställning och rättigheter samt attityderna gentemot hbtiq-personer har blivit positivare under de senaste decennierna, men diskrimineringen har inte upphört. 

Övervakning av avlägsnande ur landet

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att som en extern och oberoende myndighet övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utländska medborgare som utvisas eller avvisas.