Diskriminerings­ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. 

Bekanta dig med vår verksamhet

Diskriminering på olika livsområden

Diskriminering sker på olika livsområden på många olika sätt. Diskriminering kan till exempel ske inom privat service, inom hälsovården, i skolan, i samband med uthyrning av en lägenhet eller som trakasserier på arbetsplatsen.

Övervakning av avlägsnande ur landet

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att som en extern och oberoende myndighet övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utländska medborgare som utvisas eller avvisas.