Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutetun huomioita maskipakosta ja yhdenvertaisuudesta

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on saanut yhteydenottoja liittyen maskipakkoon yksityisissä palveluissa. Yhteydenotot koskevat pääkaupunkisudun koronakoordinaationryhmän suositusta ottaa käyttöön maskipakko palveluissa sekä VR:n maskipakkoa extraluokassa. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lähettänyt kirjeet Sosiaali- ja terveysministeriölle, pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmälle ja VR:lle. Kirjeissä muistutetaan viranomaisten velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta sekä yksityisten palvelutarjoajien velvollisuudesta tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisille henkilöille.  

Sosiaali- ja terveysministeriölle yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittaa, että mikäli maskipakosta luodaan velvoittavaa lainsäädäntöä tai viranomaismääräyksiä, tulee tekstistä käydä ilmi, että maskipakkoa soveltavalla toimijalla on velvollisuus tehdä yhdenvertaisuuslain mukaisia kohtuullisia mukautuksia,
jotta palvelun piiriin pyrkivä vammainen henkilö, joka uskottavan selvityksen
perusteella ei voi asioida palvelussa maskin kanssa, voisi asioida palvelussa yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kehottaa pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmässä
olevia viranomaisia harkitsemaan, tulisiko niiden antaa toimialueellaan yleistä ohjeistusta siitä, miten maskipakkoa käyttävien palveluntarjoajien tulee toimia sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka vammansa vuoksi tai terveydellisistä syistä eivät voi käyttää maskia.

Valtuutetun arvion mukaan VR:n on aiheellista harkita maskipakollisten ja väljemmin istuttavien tilojen tarjoamista myös esteettömiin vaunuihin niiden vammaisten henkilöiden osalta, joille ekstra-luokka on esteellinen. VR:n ilmoittama, 26.10. voimaantuleva ekstra-luokan järjestely voi johtaa pyörätuolia
käyttävien matkustajien syrjintään, koska heidän ei ole vammastaan johtuvasta syystä mahdollista päästä turvallisemman junamatkustamisen piiriin.

Lisätietoa kohtuullisista mukautuksista

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kirjeet maskisuosituksiin liittyen alla kokonaisuudessaan. 

02.11.2020