Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen erbjuder två tidsbunda anställningar till sakkunniga som är i början av sin karriär

Diskrimineringsombudsmannen har inlett ett program för unga sakkunniga i början av sin karriär. Programmet erbjuder en möjlighet att bekanta sig med ombudsmannens verksamhet och verksamhetsmiljö. I programmet bekantar man sig med likabehandlingsarbete, mer allmänt med grundläggande- och männskliga rättigheter samt erbjuds en möjlighet att  utveckla sig själv och bygga professionella nätverk. Med ung sakkunning hänvisas till en person i början av sin karriär, inte ålder.

Inom ramen för programmet lediganslås två visstidsanställningar för unga sakkunniga (18 månader). Uppgifterna inleds i början av 2023. De som väljs till programmet deltar i diskrimineringsombudsmannens verksamhet tillsammans med byråns övriga tjänstemän. De centrala uppgifterna ansluter till ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling samt i viss mån även ombudsmannens övriga lagenliga uppgifter. Uppgifterna kan i viss mån anpassas efter den egna kompetensen och det egna intresset hos de personer som utnämns till tjänsteförhållandena.

De unga sakkunniga placeras i diskrimineringsteamet som ansvarar för diskrimineringslagens laglighetesövervakning samt främjande av likabehandling och påpverkansarbete. I uppgifterna ingår bland annat utredning av diskrimineringsanmälningar, beredning av ombudsmannens rekommendationer, utlåtanden och initiativ, utbildningsuppgifter, forsknings- och utredningsuppgifter, information och kommunikation, deltagande i arbetsgrupper, nationallet och internationellt samarbete samt övriga uppgifter inom ombudsmannens verksamhetsområde.

Kvalifikationer

De bästa förutsättningarna att delta i programmet har en person som erlagt lämplig högre högskoleexamen, tex. högre juridisk examen och/eller har tidigare erfarenhet av laglighetsövervakningsarbete och/eller likabehandlings- eller anti-rasismarbete eller övrigt arbete inom grund- och mänskliga rättigheter.

Av dem som söker sig till programmet förväntar vi oss kännedom om likabehdlingsfrågor, grundläggande kunskaper i grund- och mänskliga rättigheter samt intresse att fördjupa och utvidga detta kunnande. Som särskild merit räknas kännedom om minoriteters rättigheter, inklusive personer med funktionsnedsättning, samt erfarenhet av arbete mot diskriminering och främjandearbete i likabehandlingsfrågor.

Till fördel räknas även god skriftlig uttrycks- och kommunikaktionsförmåga, flexibilitet, initiativförmåga samt färdigheter att bygga närverk. En framgångsrik skötsel av uppgifterna kräver minst goda kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Visstidsanställning
Tillträde: 1.1.2023 eller enligt avtal.
Tidsbegränsad till: 30.6.2024
Ansök senast: 28.10.2022 23.59
Referensnummer: 25-1225-2022. Sök platsen på valtiolle.fi.
Lön: Uppgifterna faller inom kravnivå 13, där den uppgiftsspecifika lönen är 3090,84 euro. Därutöver erläggs en på det personliga utförandet grundad lönedel, som inledningsvis är 339,99 euro. 

Kontaktperson    
Robin Harms
specialsakkunnig, teamledare
0295 666 815
[email protected]
    
I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer med olika kön och i olika åldrar samt personer som tillhör språkliga, kulturella och övriga minoriteter, inklusive personer med funktionsnedsättning. I enlighet med byråns likabehandlings- och jämställdhetsplan kan positiv särbehandling tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen.

10.10.2022