Hoppa till innehåll

En jämlik festivalsommar börjar med attityderna

Sommaren är festivalernas och evenemangens högtid. De populäraste festivalerna lockar tusentals besökare. När alla evenemang som ordnas runtom i Finland räknas in är det en mycket stor grupp som deltar i sommarens festligheter. Jag vill påminna om att personer med funktionsnedsättning har rätt att delta i kulturlivet och njuta av de tjänster som står till buds på lika villkor som alla andra. Tillgängligheten omfattar även en ständigt växande grupp av människor: de äldre, de som använder barnvagn och de som har en tillfällig funktionsnedsättning. År 2017 publicerade diskrimineringsombudsmannen rekommendationer (på finska) till evenemangsarrangörer och biljettföretag om hur man beaktar jämlikheten vid evenemang. Rekommendationerna tog upp frågor som har lyfts fram när diskrimineringsombudsmannen har kontaktas och i samtal med biljettföretagen.

Tillgängligheten vid evenemang bör betraktas helhetsinriktat som något som gör det enklare att se, höra, förstå och ta sig fram. Tillgängligheten börjar med förhandsinformation, fortsätter med ankomsten till evenemanget och aktiviteterna där och avslutas med resan därifrån. Tillgängligheten är dessutom en säkerhetsfråga. Säkerheten ökar och upplevelsen för alla evenemangsbesökare förbättras om det finns väl genomtänkta skyltar och om det är enkelt att ta sig fram.

I tillgänglighetsfrågor försöker man många gånger följa den lagstadgade miniminivån, utan att tänka på vad som fungerar för alla i praktiken och därmed gör serviceupplevelsen jämlik på riktigt. Ofta är det dock fråga om mycket små förändringar. Om personer med funktionsnedsättning betraktas som festivalbesökare bland alla andra, kan man skapa lösningar som inte isolerar personer med särskilda behov i separata områden, utan som ger dem möjlighet att njuta av upplevelsen på samma plats som övriga besökare. Till exempel har placeringen av rullstolsplatser och rullstolspodium stor betydelse. Skulle du helst sitta tillsammans med dina vänner och andra festivalbesökare eller långt bort i andra änden av området? 

Många personer måste ha en personlig assistent med sig för att kunna delta vid evenemang. Personliga assistenter gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta fullt ut, genom att hjälpa dem att göra precis sådant som de skulle ha gjort om de inte hade hindrats av sin funktionsnedsättning. Därför föreslår vi i våra rekommendationer att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i evenemang med sin personliga assistent, tolk eller stödperson utan att det medför extra kostnader och att det ska vara möjligt att reservera en plats åt assistenten i omedelbar närhet av den som assisteras. Behovet av assistent syns inte alltid utåt. Det är lämpligast och smidigast för alla om man litar på personens anmälan om att han eller hon behöver en assistent. 

Det är mer kostnadseffektivt även för evenemangsarrangören att beakta tillgängligheten redan i planeringsstadiet och det bidrar också till att eventuella olyckliga situationer kan undvikas. I planeringsstadiet kan man höra experter som hjälper till att beakta olika grupper av personer med funktionsnedsättningar. Information har också stor betydelse när tillgängligheten för ett evenemang planeras. Man får inte glömma bort att informationen om evenemanget ska finnas i flera former i olika kanaler – även i filformat som fungerar med de hjälpmedel som synskadade använder. Det är viktigt att informationen om tillgängligheten finns att tillgå i förhand, så att personer med funktionsnedsättning känner till förutsättningarna för evenemanget och vet om de behöver ta med sig en assistent. En karta med tydliga tillgänglighetssymboler och där eventuella avvikande rutter har markerats är ett enkelt sätt att kommunicera att evenemanget har beaktat alla besökare. 

Planeringen av ett tillgängligt evenemang börjar med attityderna. Bristande tillgänglighet är ofta bara en fråga om bristande kunskaper. När tillgängligheten vid evenemangen förbättras blir också besökarna mer varierade och fler till antalet. Trevlig festivalsommar till alla!