Hoppa till innehåll

En överinspektörstjänst är lediganslagen vid diskrimineringsombudsmannens byrå

Överinspektören fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som gäller främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering. Till uppgifterna hör bland annat att utreda anmälningar i diskrimineringsärenden, bereda ombudsmannens utlåtanden och initiativ, göra utredningar, skriva och koordinera rapporter och berättelser, delta i arbetsgrupper, fungera som utbildare samt utföra andra uppgifter i anslutning till ombudsmannens verksamhetsområde.

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med frågor som gäller ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling, i synnerhet genom påverkansarbete samt övrig erfarenhet av arbete inom grund- och mänskliga rättigheter.

Vi bedömer erfarenhet av arbete gällande ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling inom utbildningssektorn samt främjande av ursprungsbefolkningars rättigheter som en särskild merit.

Den som väljs till uppgiften förväntas även inneha initiativ- och samarbetsförmåga, ett självständigt arbetssätt, förmåga att bedöma olika lösningsalternativs samhälleliga påverkan samhället samt god interaktionsförmåga.

För att sköta uppgifterna framgångsrikt krävs utmärkta kunskaper i finska och engelska samt tillfredställande kunskaper i svenska. Övriga språkkunskaper ses som en fördel.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 2021-04-01 eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2021-01-28 23:59

Du hittar mer information om tjänsten och information om hur du skall söka via tjänsten valtiolle.fi

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling
tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen.

14.01.2021