Rasistiska demonstrationer bör flyttas bort från närheten av skolor, flyktingmottagningar och moskéer

Mötesfrihet är en av de mest centrala grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Men är det rätt ur ett människo- och grundrättighetsperspektiv att till exempel skolelever, asylsökande och anställda på en flyktingmottagning skall tvingas vara rädda och tvingas möta ett beteende som kränker deras människovärde?

Diskrimineringsombudsmannen har kontaktats flera gånger angående rasistiska och invandringskritiska demonstrationer i Finland, som har ordnats i närheten av flyktingmottagningar samt också angå

Mötesfrihet är en av de mest centrala grundläggande rättigheterna i ett demokratiskt samhälle. Men är det rätt ur ett människo- och grundrättighetsperspektiv att till exempel skolelever, asylsökande och anställda på en flyktingmottagning skall tvingas vara rädda och tvingas möta ett beteende som kränker deras människovärde?

Diskrimineringsombudsmannen har kontaktats flera gånger angående rasistiska och invandringskritiska demonstrationer i Finland, som har ordnats i närheten av flyktingmottagningar samt också angående demonstrationer som regelbundet ordnats framför en moské i början av en religiös tillställning. Enligt polisens hatbrottsstatistik från år 2015 har hatbrotten mot flyktingmottagningarna ökat. På onsdag för en vecka sedan ordnades en demonstration nära en skola i Helsingfors.

Polisen ska enligt lagen om sammankomster anvisa demonstrationerna en annan plats, om man med förflyttning av demonstrationen kan undvika att utomstående personers rättigheter kränks. I beslutsfattandet måste polisen från fall till fall ta ställning till grundrättigheter som barnens rättigheter, skydd av privatlivet, skyddandet av hemfrid samt religionsfrihet. Vid den senaste demonstrationen nära en skola flyttade polisen demonstrationen en liten bit längre bort från skolan. Det här räckte ändå inte för att garantera trygghetskänslan hos skoleleverna. Enligt information vi fått var en del av eleverna rädda och vågade inte gå hem från skolan utan följesslagare.

Det är mer naturligt att demonstrationer som ordnas mot till exempel invandringspolitik eller skolornas läroplaner, ordnas i närheten av platser där besluten fattas. Barn som går i skola kan inte vara måltavla för en demonstration varken direkt eller indirekt. Därför är det inte motiverat att tillåta demonstrationer i närheten av en skola under skoldagen.

Diskrimineringsombudsmannen har diskuterat platserna för demonstrationer tillsammans med polisstyrelsen redan förra året. Polisstyrelsen skickade i januari ut ett brev till polisinrättningarna. I brevet fästs uppmärksamhet vid de möjligheter och den plikt polisen har att enligt lagen om sammankomster i vissa situationer anvisa en annan plats för demonstrationer än den som arrangörerna själva har valt. Att tillåta rasistiska demonstrationer i närheten av en skola ökar förtroendebristen gentemot polisen.

Diskrimineringsombudsmannen har gjort en begäran om förundersökning till riksåklagaren angående innehållet i demonstrationen förra veckan.

ende demonstrationer som regelbundet ordnats framför en moské i början av en religiös tillställning. Enligt polisens hatbrottsstatistik från år 2015 har hatbrotten mot flyktingmottagningarna ökat. På onsdag för en vecka sedan ordnades en demonstration nära en skola i Helsingfors.

Polisen ska enligt lagen om sammankomster anvisa demonstrationerna en annan plats, om man med förflyttning av demonstrationen kan undvika att utomstående personers rättigheter kränks. I beslutsfattandet måste polisen från fall till fall ta ställning till grundrättigheter som barnens rättigheter, skydd av privatlivet, skyddandet av hemfrid samt religionsfrihet. Vid den senaste demonstrationen nära en skola flyttade polisen demonstrationen en liten bit längre bort från skolan. Det här räckte ändå inte för att garantera trygghetskänslan hos skoleleverna. Enligt information vi fått var en del av eleverna rädda och vågade inte gå hem från skolan utan följesslagare.

Det är mer naturligt att demonstrationer som ordnas mot till exempel invandringspolitik eller skolornas läroplaner, ordnas i närheten av platser där besluten fattas. Barn som går i skola kan inte vara måltavla för en demonstration varken direkt eller indirekt. Därför är det inte motiverat att tillåta demonstrationer i närheten av en skola under skoldagen.

Diskrimineringsombudsmannen har diskuterat platserna för demonstrationer tillsammans med polisstyrelsen redan förra året. Polisstyrelsen skickade i januari ut ett brev till polisinrättningarna. I brevet fästs uppmärksamhet vid de möjligheter och den plikt polisen har att enligt lagen om sammankomster i vissa situationer anvisa en annan plats för demonstrationer än den som arrangörerna själva har valt. Att tillåta rasistiska demonstrationer i närheten av en skola ökar förtroendebristen gentemot polisen.

Diskrimineringsombudsmannen har gjort en begäran om förundersökning till riksåklagaren angående innehållet i demonstrationen förra veckan.