Samiska språkveckan ökar medvetenheten om språken

Den här veckan firas den Samiska språkveckan (19.-25.10.). Syftet med språkveckan är att öka synligheten och medvetenheten om de samiska språken. Diskrimineringsombudsmannen deltar samiska språkveckan på många sätt, till exempel genom att dela material på sociala medier på de samiska språken. Vi, på diskrimineringsombudsmannens byrå, lär oss också själva om de samiska språken.

Samer som ett ursprungsfolk har en i grundlagen tryggad rätt att bibehålla och utveckla sitt eget språk och sin egen kultur. I Finland talas tre samiska språk: enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska. Alla samiska språk är utrotningshotade, men särskilt skoltsamiska och enaresamiska riskerar att försvinna

Samernas språkliga rättigheter tryggas i grundlagen samt i samiska språklagen och i flera andra lagar såsom lagen om småbarnspedagogik och lagen om patientens ställning och rättigheter. De språkliga rättigheterna gäller alla de tre samiska språken i Finland.

Det finns även betydande problem i jämlikt förverkligande av tjänster på samiska. De tjänster som förutsätts av lagen förverkligas inte alltid till exempel på grund av bristen på yrkespersoner som talar samiska. Diskrimineringsombudsmannen kontaktas årligen av samer som inte har tillgång till hälsovårds- och socialtjänster på sitt eget språk. Det finns även tydliga skillnader mellan de olika samiska språken i tillgängligheten till tjänsterna.

I kontakterna som diskrimineringsombudsmannen tar emot betonas problemen med ett jämlikt genomförande av social- och hälsovårdstjänster samt utbildning. De samiska barnens rätt till sitt eget språk eller undervisning på sitt eget språk är väsentlig både vad gäller de individuella rättigheterna och likabehandling samt för bevarandet av de samiska språken.

Buori sámegielaid vahku! 
Pyeri sämikielâi okko! 
Šiõǥǥ sääʹmǩiõli neäʹttel!
God samisk språkvecka!

19.10.2020