Teman

Vem som helst kan bli diskriminerad. Diskriminering sker på olika livsområden på många olika sätt. Diskriminering kan till exempel ske inom privat service, inom hälsovården, i skolan, i samband med uthyrning av en lägenhet eller som trakasserier på arbetsplatsen.